Growth and Fall of Environmental Values

To foredrag om kinesiske tanker om klimaudfordringer i fortid og nutid ved hhv. lektor i Kinastudier Bent Nielsen og professor i Kinastudier Jørgen Delman.

Bent Nielsen (ToRS):
Ancient Chinese Thoughts on Equality, Growth and Sustainability
Resumé: Blandt de kendte klassiske kinesiske værker fra før vor tidsregnings begyndelse, kender vi ingen, som decideret fokuserer på overskriftens emner, men i min forelæsning vil jeg pege på indirekte beviser på, at problemer vedrørende bæredygtighed allerede var kendte i det kinesiske kulturområde, og at forskellige løsningsmodeller blev diskuteret.

Jørgen Delman (ToRS):
China's Cities and Climate Change: Ascent or collapseof climate Change at the Local Level
Resumé: Kina har forpligtet sig til for alvor at gøre noget ved klimaudfordringerne. Delman undersøger og diskuterer de kinesiske initiativer til at reducere risici ved klimaforandringer og implementeringen af klimapolitikken på byniveau. Men Hangzhou som case vil han undersøge, hvad klimaforandringerne gør ved kinesisk politik og regeringsførelse med hensyn til opbygningen af nye partnerskaber og alliancer. Endelig vil han diskutere, om Kinas ”green turn”, som er blevet fremskyndet af klimapolitikken, vil hjælpe landet til at undgå en forestående miljømæssig kollaps. Dette spørgsmål er blevet ekstra aktuelt efter at klimaforandringens politiske betydning er mindsket siden Cop16. Derfor er det relevant at spørge, om Kina under alle omstændigheder vil bestå. Oplægget tager udgangspunkt i forskning, der er i begyndelsesstadiet.