JapanSessions: Mikkel Felter

Den Onde Censors Guide til den Gode Eksamen

Hvordan tænker en ekstern censor? Hvad lægger censor vægt på? Hvordan bedømmer censor opgaver og sprogprøver uden at have bidraget til undervisningen? Få svar på disse og tilsvarende spørgsmål -  og få bedre karakterer og bedre læring før, under og efter din næste eksamen. Oplægget vil især være baseret på erfaringer fra japansk, men vil også være relevant for andre asienstuderende.

Mikkel FelterBio

Mikkel Felter er cand.mag. i japansk og samfundsfag og har siden 2005 arbejdet i Udenrigsministeriet, herunder på ambassaderne i Paris og Tokyo, og vil også komme ind på sin karrierevej. Han har været censor på KU og Aarhus Universitet siden 2006, i størstedelen af tiden som formand for det japanske censorkorps.

Om JapanSessions

Formålet med JapanSessions er at styrke det akademiske miljø for studerende inden for Japanstudier med ekstracurriculære og karrierefremmende aktiviteter. Læs mere om JapanSessions

JapanSessions logo