Kinesiske statsformer og livsformer

Forelæsning 1/3 i efterårets forelæsningsserie Strukturel Dialektik er v/ Thomas Højrup.

I arbejdet med at analysere statssystemets forandringer og livsformernes neokulturation spiller den kinesiske udvikling en vigtig rolle. Derfor benytter Neokulturations-projektet på Etnologi også det kinesiske eksempel som laboratorium i den videre udvikling af statsbegrebets dimensioner og af neokulturations-begrebet.

Denne onsdag drøfter vi på grundlag af et nyt paper fra projektet de tolkninger af den kinesiske udviklings store træk, som projektet står midt i at udfolde. Dette paper er derfor også af relevans for vore analyser af livsformerne i og omkring de danske virksomheder i Kina mv., vi udforsker gennem aktuelt feltarbejde.