Asian Dynamics Initiative

Et forsknings og undervisningssamarbejde mellem Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet