Photo: Ding Zhou

Asian Dynamics Initiative (ADI) er et tværfagligt satsningsområde med base på det Humanistiske Fakultet og det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. ADI har blandt andet til formål at koordinere eksisterende forskning om Asien og skabe en fælles platform for interdisciplinære Asienstudier.  

På disse sider gives et overblik over forskningsaktiviteter, miljøer og netværk med relation til Asien.


Derudover har ADI til opgave at koordinere Københavns Universitets overordnede handleplan for Kina "ThinkChina.dk" i tæt samarbejde med fagfolk fra relevante fakulteter og institutter.

I 2011 og 2012 gennemførte ADI en kortlægning af Københavns Universitets samarbejde med henholdsvis Kina og Indien. På hjemmesiderne herunder findes lister over dansk-kinesiske samt dansk-indiske samarbejder - større, formaliserede aftaler og projekter såvel som kontakter og samarbejde mellem individuelle forskere.

I 2017 blev der endvidere foretaget en kortlægning af Københavns Universitets samarbejde med Sydkorea.

  • Sydkorea samarbejde