Forskning

skriverier i ansigter
Photo:  Joe Tym/Ding Zhou

Asian Dynamics Initiative (ADI) er et tværfagligt satsningsområde med base på det Humanistiske Fakultet og det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. ADI har blandt andet til formål at koordinere eksisterende forskning om Asien og skabe en fælles platform for interdisciplinære Asienstudier.  

På disse sider gives et overblik over forskningsaktiviteter, miljøer og netværk med relation til Asien.
Der linkes til vore engelske sider.

Derudover har ADI til opgave at koordinere Københavns Universitets Kina-tænketank ThinkChina i tæt samarbejde med fagfolk fra relevante fakulteter og institutter.