Asian Dynamics Initiative

Om Asian Dynamics Initiative 

Asian Dynamics Initiative (ADI) fremmer interdisciplinære, videnskabelige studier af asiatiske sprog, kulturer, samfund, og politik på Københavns Universitet.

ADI blev grundlagt i 2008 som et tvær-fakultær humanistisk og samfundsvidenskabeligt projekt. ADI har skabt et forbilledligt miljø for både specialiseret- og interdisciplinære forskningssamarbejde. Det tværgående samarbejde i ADI har været afgørende i skabelsen af nye forskningsideer samt oplæring af unge forsker på vej frem i deres akademiske karrierer.

Gennem grænseforskning og undervisning, bidrager ADI til kritisk politik og offentlige debatter, der italesætter komplekse regionale og globale affære, som relaterer sig til Asien. Initiativet forbinder desuden forskning og indsigt fra Københavns Universitet med interessegrupper i det danske samfund, der beskæftiger sig med et stadigt vigtigere og betydningsfuldt globalt område, som Asien er i dag.

ADI er placeret ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) på Det Humanistiske Fakultet. Det ledes af en styregruppe, der repræsenterer forskere fra både Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. ADI inddrager også et eksternt advisory board.

 

Ravinder Kaur (forperson) Lektor, Moderne Indien og Sydasienstudier, ToRS

John Rand (næstforperson)

Professor, Økonomisk Institut

Annika Hvithamar Institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)
Ayo Wahlberg Professor, Institut for Antropologi
Elena Klement-Meyer Associate Professor, Lektor Kinastudier, ToRS
Peter Marcus Kristensen Lektor, Institut for Statskundskab

 

 

Camilla Mordhorst CEO at Danish Cultural Institute 
Charlotte Flindt Pedersen Director at Danish Foreign Policy Society 
Henrik Østergaard Breitenbauch Dean at Royal Danish Defence College 
Lars Højer Deputy Director for Research, Collection and Conversation at National Museum 
Morten Elkjær
Vice President, Finance Sector and Business Development at Investment Fund for Developing Countries
Anders Peder Bøtker Siegumfeldt

Deputy Director, Department for Asia, Latin America and Oceania

Peter Bøgh Hansen

China Political Director, Confederation of Danish Industry / Dansk Industri