Asian Dynamics Initiative

Om Asian Dynamics Initiative 

Asian Dynamics Initiative (ADI) er et tværfagligt satsningsområde ved Københavns Universitet. ADI har til formål at koordinere eksisterende forskning om Asien og skabe en fælles platform for interdisciplinære Asienstudier.   

For Danmark og hele den vestlige verden er Asien i stigende grad blevet en vigtig aktør på den globale scene. Med Asiens dynamiske udvikling og voksende indflydelse er det i dag af strategisk betydning at forberede sig på udfordringerne i det ’asiatiske århundrede’. For at forstå og forholde os til dynamikkerne i Asien, er vi nødt til at sætte øget fokus på Asien og de interne relationer i regionen, som har afgørende betydning for beslutningsprocesser og udviklinger i og uden for Asien.

Formålet med Asian Dynamics Initiative er at fremme og udvikle forskning og undervisning om Asien på Københavns Universitet. ADI iværksætter interdisciplinært forskningssamarbejde, konferencer, kurser, seminarer, workshops og sommerskoler. Emnerne dækker sociale, økonomiske, politiske, kulturelle og religiøse kompleksiteter i Asien.

ADI er organiseret som et tværfakultært samarbejde mellem Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.