Himlens Søn og Velstandsguden: Religion i Kinas historie

Foredrag v/ Bent Nielsen, lektor, Ph.d.

De dominerende fortællinger i vesten om religion i nutidens Kina er mangeartede og ofte i modstrid med hinanden: Eksempelvis en ateistisk, kommunistisk partistat, der slår hårdt ned på fredelige udøvere af Falun gong, eller en svimlende stigning i antallet af kristne i de kinesiske storbyer. Samme partistat, som anklages for at have ødelagt den tibetanske, buddhistiske kultur, påberåber sig retten til at udnævne den næste Dalai Lama. Jeg vil fokusere på de historiske forudsætninger for det moderne Kinas forhold til religion og diskutere vestens rolle heri.