Between tradition and modernity: Socialist development among the Uyghurs of Xinjiang

Lektor Ildikó Bellér-Hann (Københavns Universitet) holder foredrag om Kinas tyrkiske folkeslag uighurerne på basis af helt nye feltarbejdsstudier.

Tid: 18. april 2013 kl. at 18:30
Sted: Snorresgade 17-19, U3
Arrangør: Centralasiatisk Selskab

Arrangementet, der afholdes på engelsk, er gratis og åbent for alle interesserede.