Foredragsrække om Kina

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab inviterer dette efterår til en foredragsrække om Kina med bl.a. en række forskere fra ADI.

Mandag den 24. september kl. 19.30
PhD Ayo Wahlberg
Kunstig befrugtning i etbarnspolitikkens land – nye reproduktive teknologier i Kina

Mandag den 8. oktober kl. 19.30
Professor, ph.d. Jørgen Delman
Fra slidt til grøn Kina-model? Kinas vækst og dens miljømæssige udfordringer

Mandag den 22. oktober kl. 19.30
Docent, dr. phil. Leif Littrup
Kina i verden: Nyere kinesisk historie og Kinas territorium

Mandag den 5. november kl. 19.30
Professor, dr.phil. Stig Thøgersen
Hvem bestemmer i Kina? Den autoritære model og dens udfordringer

Mandag den 19. november kl. 19.30
Professor Christoph Harbsmeier
Kinesisk sprogvidenskab på internettet

Mandag den 3. december kl. 19.30
Flemming Besenbacher
Nanoteknologi og nanoscience – den næste industrielle revolution?

Gratis adgangskort kan rekvireres på www.royalacademy.dk fra 14 dage før hvert foredrag eller ved henvendelse til Eva Bang-Hansen på 33 43 53 14