Forelæsning - Torben Koch - Tibetsagen – Københavns Universitet

Asiensatsning > Aktiviteter > Kalender > Forelæsning - Torben K...

Forelæsning - Torben Koch - Tibetsagen

Tibetsagen og Tibetkommissionen set fra en forsvarers perspektiv.

Hvem bærer ansvaret for den ulovlige frihedsberøvelse af demonstranter under det kinesiske statsbesøg i 2012?

Dette og andre spørgsmål vil advokat og forsvarer Torben Koch tage op, og give sit perspektiv på de problemstillinger, sagen rejser.

Tid:  Onsdag den 11. april 2018 kl. 14.00-16.00

Sted: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S, Konference/Flexrum, lokale 8A-0-57, stuen

Tilmelding:  Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 9. april 2018 kl. 12.00

Spørgsmål om arrangementet bedes rettet til Maryna Pagels på e-mail: maryna.pagels@jur.ku.dk