Anthro Walks

Vil du gerne være med til at udveksle faglige og studierelaterede erfaringer og oplevelser på Antropologi? Hvis ja, så tilmeld dig til Anthro-walks, et nyt fagligt tiltag, som har til formål at skabe nye former for samtale og udveksling med dine medstuderende. Deadline for tilmelding er d. 30. november kl. 12.00.

Du vil derefter blive sat i en 5-personers-gruppe (fra din årgang), som er forpligtet til at mødes én gang om ugen i 2 timer, hvor I går en tur sammen igennem og omkring de dejlige kvarterer, parker og søer, som ligger tæt på CSS, eller alternativt, hvor I mødes online. Disse Anthro-walks giver dig mulighed for at møde dine medstuderende og fortsætte faglige samtaler, der måske ikke lige blev tid til i seminaret eller til sidste kursusgang. Alle gåture skal foregå i henhold til gældende sundhedsanbefalinger, ligesom færden på campus skal leve op til gældende krav om afspritning, afstand og mundbind.


English version

Would you like to exchange academic and study-related experiences at Anthropology? If so, sign up for Anthro-walks, a new academic initiative that aims to create new forms of conversation and exchange with your fellow students. Deadline for registration is 30 November, 12.00 noon.

You will be placed in a 5 person group (from your cohort) which is required to meet once a week for 2 hours - either for a walk together through and around the lovely neighborhood, parks and lakes close to campus, or alternatively for an online meeting. These Anthro-walks will give you the opportunity to meet your fellow students and continue academic conversations that you didn’t have time for in the latest seminar or course session. All walks must take place in accordance with current health recommendations, just as presence on campus must live up to the current requirements for distance, hand sanitizing and face masks.

Tilmeld dig her - Sign up here

Felter markeret med * skal udfyldes.

Education *
Year *
I will participate *
I would like to participate in English