2009

 • 4. febr. 2009, kl. 13.00-14.30

  Gæsteforelæsning på CAST

  Professor Ren Xiao giver en gæsteforelæsning på CAST under titlen: "Security regime building in Northeast Asia".  

  » Læs mere

 • 9. febr. 2009, kl. 13.00-14.30

  Lunch talk med Professor Ren Xiao

  Professor Ren Xiao lægger vejen forbi NIAS for at holde en lunch talk om forholdet mellem Kina-Nordkorea-Sydkorea fra et kinesisk perspektiv. 

  » Læs mere

 • 18. febr. - 19. febr. 2009

  Seminar og gæsteforelæsning: Confucianism

  Professor Daniel A. Bell gæster Danmark for at deltage i to arrangementer: et en-dags seminar 'Confucianism, Past and Present' ved Århus Universitet den 18.2. og en gæsteforelæsning 'China's New Confucianism' ved Kinesisk Afdeling, ToRS, Københavns Universitet den 19.2.

  » Læs mere

 • 19. febr. 2009, kl. 15.15-16.30

  Regional Development and the Competitive Dynamics of Global Production Networks: An East Asian Perspective

  Professor Henry Yeung fra Department of Geography ved National University of Singapore holder foredrag på Institut for Geografi og Geologi.

  » Læs mere

 • 20. febr. 2009, kl. 13.15

  Ph.d. forsvar ved Ingeborg Vind

  Ingeborg Vind forsvarer sin Ph.d.-afhandling "Skill upgrading in global production networks. The electronics industry in Ho Chi Minh City Region."

  » Læs mere

 • 24. febr. 2009, kl. 14.00-15.30

  Ningxia Hui Autonomous Region

  'Ningxia: Introduction to a Province in Western China'. Jesper Schlæger, Ph.d. stipendiat ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, fortæller om sit ophold i Ningxia i 2008.

  » Læs mere

 • 26. febr. - 27. febr. 2009

  Focus Asia i Lund

  Center for Øst- og Sydøstasiatiske Studier ved Lunds Universitet holder to gange årligt en to-dages åben forelæsningsrække under navnet 'Focus Asia'. Temaet denne gang er 'Medier i Asien'. Alle forelæsningerne er på engelsk. 

  » Læs mere

 • 2. marts 2009, kl. 13.00

  Ph.d. forsvar ved Martin Petersen

  Martin Petersen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, forsvarer sin Ph.d. afhandling 'Collecting Korean Shamanism: Biographies & Collecting Devices'.

  » Læs mere

 • 5. marts 2009, kl. 13.00-15.00

  Soft Power Superpowers in Asia

  Japans ambassadør, Seiichi Kondo, gæster Japanskafdelingen på ToRS, Københavns Universitet, for at give forelæsningen 'Soft Power Superpowers in Asia'.

  » Læs mere

 • 13. marts - 15. marts 2009

  Democratic Values and Political Practices in South Asia

  The Nordic Summer University cluster ‘South Asia in the 21st Century' is pleased to invite you to the first of six workshops focusing on South Asia. 

  » Læs mere

 • 17. marts 2009, kl. 14.00-16.00

  Gæsteforelæsning ved Pun Ngai

  Dr. Pun Ngai gæster NIAS og Koordinationen for Kønsforskning ved Københavns Universitet, hvor hun giver en gæsteforelæsning om 'Chinese Female Workers' Subject and New Practices of Community-based Organizing'.

  » Læs mere

 • 28. marts 2009

  Visualising Asian Modernity

  Visualising Asian Modernity is a series of seminar events that will examine the international impact of the contemporary Asian art world in relation to social change in East Asian societies.

  » Læs mere

 • 31. marts 2009, kl. 13.00-14.30

  The Ideology of Shari'a Implementation in Contemporary Aceh

  Michael Feener fra National University of Singapore gæster i øjeblikket Københavns Universitet. I den forbindelse har Nordic Indonesia Studies Network arrangeret en gæsteforelæsning med ham under titlen 'The Ideology of Shari'a Implementation in Contemporary Aceh'.

  » Læs mere

 • 31. marts 2009, kl. 14.00

  The Enchanted Gift of Democracy. Imagining and Negotiating Democracy in the Tibetan Diaspora

  Trine Brox forvarer sin Ph.d. afhandling 'The Enchanted Gift of Democracy. Imagining and Negotiating Democracy in the Tibetan Diaspora'. 

  » Læs mere

 • 1. april 2009, kl. 10.00-11.30

  Tensions in Freefall? The Study of China-Tibet Relations Today

  ToRS byder velkommen til gæsteforelæsning med professor Robert J. Barnett fra Columbia University. Titlen på forelæsningen er 'Tensions in Freefall? The Study of China-Tibet Relations Today'.

  » Læs mere

 • 3. april 2009, kl. 14.15-15.00

  Tiltrædelsesforelæsning: China's new civil society - heading anywhere?

  Nytiltrådt professor i Kina-studier på ToRS ved Københavns Universitet, Jørgen Delman, holder tiltrædelsesforelæsning den 3. april. Titlen på forelæsningen er "China's new civil society - heading anywhere?".

  » Læs mere

 • 23. april - 24. april 2009

  Gæsteforelæsninger med Pranab Bardhan

  Professor Pranab Bardhan, fremtrædende udviklingsøkonom fra University of California, Berkeley, gæster DERG, Københavns Universitet. I den forbindelse afholdes to offentlige forelæsninger under titlen: "Awakening Giants, Feet of Clay: A Comparative Economic Assessment of the Rise of China and India".

  » Læs mere

 • 30. april 2009, kl. 15.15-17.00

  Kloden Rundt. Civil samfund og Stat

  Center for Komparative Kulturstudier, ToRS, arrangerer hvert semester en række forskningseftermiddage i form af arrangementet "Kloden Rundt". Denne gang er temaet 'Civil samfund og stat'. Arrangementet bringer tilhørerne på en rejse fra Tibet over Iran til Tyrkiet med tre oplæg fra forskellige fagområder.

  » Læs mere

 • 12. maj 2009, kl. 14.00-15.30

  Riots and Elections in India

  Professor Dipak Malik gæster København den 12. maj for at holde en forelæsning om det igangværende valg i Indien og de bagvedliggende politiske processer. Gæsteforelæsningen er arrangeret af NIAS og ADI.

  » Læs mere

 • 13. maj - 15. maj 2009

  Ten Years of Democracy in Indonesia (1998-2008)

  Nordic Indonesia Studies Network er et nyt forum for Nordens Indonesien forskere. Lige nu er der tilmelding og 'Call for Papers' til den første workshop 'Ten Years of Democracy in Indonesia (1998-2008)'.

  » Læs mere

 • 18. maj 2009, kl. 14.00-16.00

  Japan's role in peacebuilding in Asia

  ADI og NIAS arrangerer i samarbejde med Den Japanske Ambassade en gæsteforelæsning med Professor Toshiya Hoshino fra Osaka Universitet. Professor Hoshino er tidligere ministerråd ved den japanske FN-mission i New York og har specialiseret sig i fredsopbygning og humanitær bistand.

  » Læs mere

 • 8. juni - 10. juni 2009

  Alternative Spaces and Cultural Translation

  As part of the Alternative Spaces research project, an international conference on alternative spaces is held from 8-10 June 2009. A PhD course will run in the afternoon as a parallel programme. Deadline for registration is 1 April 2009.

  » Læs mere

 • 18. juni - 19. juni 2009

  Konference: Copenhagen South Asia Network

  Netværket CSAN holder sin første Sydasien-konference i København fra den 18-19. juni. Frist for at indsende abstracts: 31. marts. Tilmeldingsfrist: 1. maj.

  » Læs mere

 • 26. juni 2009, kl. 13.00

  Ph.d. forsvar ved Frida Hastrup

  Frida Hastrup forvarer sin Ph.d. afhandling 'Weathering the World. Recovery in the Wake of the Tsunami in a Tamil Fishing Village'.

  » Læs mere

 • 6. juli - 24. juli 2009

  Sommerkursus: Introduction to Modern China

  Nordic Centre Fudan University i Shanghai holder igen i år et tre ugers sommerkursus for studerende fra nordiske medlemsuniversiteter. Kurset er åben for tilmelding.

  » Læs mere

 • 19. juli - 26. juli 2009

  South Asian Migration and Diaspora

  Nordisk Sommeruniversitets studiekreds 'South Asia in the 21st Century' inviterer til workshop ved sommersessionen 2009 i Tyrifjord, Norge.
  Sidste frist for tilmelding 30. marts 2009.

  » Læs mere

 • 6. aug. - 9. aug. 2009

  East Asian Peace since 1979 - Panel

  NIAS - Nordic Institute of Asian Studies together with its alliance partners will organize a panel on "East Asian Peace 1979-" for the European Alliance for Asian Studies at the 6th International Convention of Asia Scholars (ICAS) in August 2009 in Daejeon, Korea.

  » Læs mere

 • 10. aug. - 14. aug. 2009

  Doing Business in China

  Nordic Centre, Fudan University, Shanghai organizes a one-week course on 'Doing Business in China' from 10-14 August 2009. Application deadline: 1 June 2009

  » Læs mere

 • 10. aug. 2009

  Konference i Korea - Peace and conflict

  The Peace and Conflict Studies Network of the ASEM Education Hub together with Yonsei University will organize a full day conference in Seoul on "Long Peace of East Asia since 1979 and West Europe since 1945: Comparison and Implications".

  » Læs mere

 • 25. aug. 2009, kl. 14.00-15.30

  Gæsteforelæsning - Doris Jedamski

  Dr. Doris Jedamski, Leiden Universitet, besøger NIAS og giver forelæsningen "The Chinese Malay contribution to the Understanding of a National Culture in Indonesia".

  » Læs mere

 • 26. aug. 2009, kl. 16.30-18.30

  Culture and Contrition: Apology in Dispute Resolution in Japan and North America

  Annalise Acorn, Faculty of Law, University of Alberta, gæster ToRS med forelæsningen 'Culture and Contrition: Apology in Dispute Resolution in Japan and North America'.

  » Læs mere

 • 11. sept. 2009, kl. 13.00

  Ph.d.-forsvar - Morten Oxenbøll

  Morten Oxenbøll forsvarer sin Ph.d afhandling "Akutō. Images of Medieval Japanese Banditry".

  » Læs mere

 • 17. sept. 2009, kl. 13.30-17.30

  Soft Power Impact of Asia

  Asian Dynamics Initiative inviterer til enestående konference i Festsalen. Fire internationale eksperter leverer hovedtalerne under det overordnede tema Asiens soft power. Emnerne i talerne vil rangere fra anime og manga til hinduisme, diplomati og finanskrise. 

  » Læs mere

 • 18. sept. 2009, kl. 14.00

  Ph.d.-forsvar - Mikkel Bunkenborg

  Ph.d.-stipendiat Mikkel Bunkenborg, Institut for Antropologi forsvarer sin afhandling "Porous Persons and Empty Disorders - Producing Healthy People in Rural North China".

  » Læs mere

 • 18. sept. 2009, kl. 15.00-16.00

  Diskussionsmøde med Professor Susan Napier

  Professor Susan Napier, Tufts University, besøger Asienafdelingen i Leifsgade til et uformelt diskussionsmøde om japansk litteratur og popkultur.

  » Læs mere

 • 24. sept. 2009, kl. 18.30-20.30

  Konflikten på Sri Lanka

  International Debat og netværket Initiativet2009 sætter fokus på Sri Lanka konflikten med et debatarrangement 'Sri Lanka efter krigen - hvordan vindes freden?'. Alle er velkomne.

  » Læs mere

 • 1. okt. 2009, kl. 10.15-12.00

  The state and public sector performance in China

  Professor og seniorforsker Christine Wong fra Oxford University gæster Københavns Universitet den 1. oktober. Alle er velkomne til hendes forelæsning "The state and public sector performance in China".

  » Læs mere

 • 6. okt. 2009, kl. 12.30-15.30

  Round table discussion

  NIAS inviterer til round table discussion om "What Could the Aceh Experience Contribute to Our Understanding of Conflict Resolution and Post Conflict Development?"

  » Læs mere

 • 6. okt. 2009, kl. 16.00-17.30

  Kloden rundt: Fortællinger om tid og rum

  Center for Komparative Kulturstudier arrangerer hvert semester i storinstituttet en række forskningseftermiddage i form af arrangementet Kloden Rundt. Denne gang er temaet: Fortællinger om tid og rum.

  » Læs mere

 • 22. okt. 2009, kl. 15.15-17.00

  ADI South Asia Seminar - Det Indiske Demokrati

  ADI-seminar med Stig Toft Madsen og Jørgen Dige, Århus Universitet om 'Det Indiske Demokrati'. 

  » Læs mere

 • 28. okt. 2009, kl. 15.15-17.00

  Gæsteforelæsning med Guoxiang Peng

  ADI inviterer til gæsteforelæsning med Professor Guoxiang Peng, Tsinghua University. Titlen på forelæsningen er 'Inside the Revival of Confucianism in Mainland China: the Vicissitudes of Confucian Classics in Contemporary China as an Example'.

  » Læs mere

 • 2. nov. 2009, kl. 10.15-12.00

  Hvordan studeres International Politik verden over?

  Seminar i anledningen af udgivelsen af 'International Relations Scholarship Around the World', redigeret af Arlene B. Tickner & Ole Wæver; Routledge 2009.

  » Læs mere

 • 9. nov. 2009, kl. 14.00-17.00

  Waterworlds

  Det antropologiske klimacenter Waterworlds inviterer til seminar med præsentation af projektet.

  » Læs mere

 • 12. nov. 2009, kl. 10.00-12.00

  ADI South Asia lecture med Abhijit Roy

  Abhijit Roy er i København i november i forbindelse med CPH:DOX. Ved den lejlighed besøger han Centre of Global South Asian Studies ved ToRS, hvor han giver en gæsteforelæsning om populær kultur, TV og globalisering. Titlen er "Betty comes to India: Television, globalization and popular discourses of ‘change'".

  » Læs mere

 • 13. nov. 2009, kl. 13.00-15.00

  Monastic Warriors as Villains: Constructing Cultural Paradigms in Early Modern and Modern Japan

  Mikael Adolphson fra University of Alberta holder gæsteforelæsning på ToRS om 'Monastic Warriors as Villains: Constructing Cultural Paradigms in Early Modern and Modern Japan'.

  » Læs mere

 • 17. nov. 2009, kl. 15.15-17.00

  Etniske minoriteter og nationale identiteter i Iran

  ToRS indbyder til Islamseminar med oplæg ved Rasmus Elling.

  » Læs mere

 • 25. nov. 2009, kl. 10.00-16.30

  Faglig og social ADI-dag

  ADI holder et fagligt og socialt en-dags arrangement for nyansatte under ADI bevillingen samt andre Asien forskere ved Københavns Universitet. 

  » Læs mere

 • 26. nov. - 27. nov. 2009

  ADI Workshop

  ADI inviterer til to-dags museumsworkshop med paneler bestående af antropologer, historikere, forskere fra områdestudier og museumsantropologer. Tilmelding er nødvendig.

  » Læs mere

 • 2. dec. 2009, kl. 10.00-17.30

  ADI South Asia Workshop - Reimagining Pakistan

  ADI og Centre of Global South Asian Studies ved Københavns Universitet inviterer til en-dags workshop under titlen 'Reimagining Pakistan' med bl.a. Tariq Ali, Markus Daechsel og Michael Jarlner. Tilmelding er nødvendig.

  » Læs mere

 • 7. dec. - 9. dec. 2009

  ADI South Asia lectures - Professor Rajesh Kochhar

  Professor Rajesh Kochhar fra Indian Institute of Science Education and Research Mohali, Chandigarh, gæster Københavns Universitet og Nationalmuseet for at give en række forelæsninger.

  » Læs mere

 • 8. dec. 2009, kl. 14.00-17.00

  Climate Change - Perspectives on Asia

  I anledning af COP15 i København fra den 7.-18. december afholder ADI og NIAS et fælles, tværfagligt klimaseminar med fokus på Asien. Alle er velkomne!

  » Læs mere

 • 10. dec. 2009, kl. 14.00

  Ph.d.-forsvar - Ann Fenger Benwell

  Ann Fenger Benwell forvarer sin Ph.d. afhandling 'Keeping up Appearances - Gender and Ideal Womanhood in Postsocialist Mongolia'.

  » Læs mere

 • 17. dec. 2009, kl. 14.00-16.00

  China - The Resilience of the Authoritarian State

  Börje Ljunggren, tidligere svensk ambassador i Kina og Vietnam, gæster NIAS for at give en forelæsning om 'China - The Resilience of the Authoritarian State'. Alle er velkomne!

  » Læs mere